Metehan Ud'un haberine göre, Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yükselen, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nın taş ocağı her geçen gün daha da büyüyor. Latmos’un yanı başında yer alan ve kapladıkları alan gittikçe artan ocaklar bölgenin tarihine, kültürüne,  jeolojik yapısına ve canlı yaşamına geri dönülmez zararlar veriyor.

Kdewkkdfewkfkewkf (1)

8 bin 500 yıllık kaya resimlerinin bulunduğu dünyadaki ender jeolojik yapılardan birisine sahip Latmos’un eteklerinde bu sefer taş ocağı kırma tesisi kurulacak.

evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Aydın’ın Söke ilçesinde Dinçler Grup bünyesindeki Dinçler Madencilik’in taş ocağının ardından bu sefer de kırma eleme tesisi projesine onay verdi. Kırma eleme tesisinin yıllık kapasitesi ise 390 bin ton olacak.

Zorlu’nun Büyük Menderes Ovası’ndaki projesine onay! Zorlu’nun Büyük Menderes Ovası’ndaki projesine onay!

ÇED sahası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" ve "Çayır-Mera Alanı" olarak işaretlenmiş alanda kalıyor. Tapu Kadastro sorgulamasında ise parsel zeytinlik olarak kayıtlı. Proje hayata geçerse 8 hektarlık alandaki yüzlerce zeytinlik kesilme tehdidi ile karşı karşıya kalacak. Çevredeki zeytinler de madencilik faaliyetinden olumsuz etkilenecek.

LATMOS (BEŞPARMAK) DAĞLARI HAKKINDA

Proje sahası Aydın ve Muğla sınırları içerisinde yükselen, antik çağdaki adı Latmos olan Beşparmak Dağları’nda yer alıyor. Arkeolojik olarak çok önemli olan dağ, Neolitik dönemden Osmanlılara kadar izler taşır. Yakın zamandaki önemli prehistorik keşiflerden olan kaya resimleri M.Ö 6.000-5.000 yıllarına tarihlenmektedir. Tespit edilen 170 resimde av ve hayvanlar yerine, çoğunlukla insan çizilmiştir. İnsanlar tek tek değil, aileyi anımsatacak şekilde çizilmiştir. Bu kaya resimleri resim dili ve konusu açısından dünya kaya resimleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yakın zamanda Latmos sınırlarındaki 3 bölgeyi daha birinci derece arkeolojik SİT ilan etmişti.

Editör: EKİN KORKMAZ